GSM швейцар

15.12.2016

Приємно, коли Вас зустрічає швейцар, охоронник, та відкриває перед Вами браму! А якщо автоматизувати цей процес?

Це може пристрій керування системами доступу за допомогою мобільного пристрою “Швейцар 1.0”!

Приятно, когда Вас встречает швейцар, охранник, и открывает перед Вами ворота! А если автоматизировать этот процесс?

Это может устройство управления системами доступа с помощью мобильного устройства “Швейцар 1.0”!

GSM

Призначення

Пристрій «Швейцар 1.0», надалі пристрій, призначеній для керування шлагбаумами, автоматичними брамами, електричними замками, домофонами та іншими  системами доступу за допомогою мобільного пристрою та є додатковим вбудованим модулем до їх систем керування. Застосовується для зручності, зменшення часу в’їзду (проходу) та вивільнення людини, яка мусила відчиняти та зачиняти шлагбаум, браму або двері. Також застосовується для керування корпоративним доступом до різних парковок та приміщень. Експлуатація пристрою здійснюється усередині приміщень або кожухів обладнання. Потрапляння вологи на пристрій або у його середину недопустиме.

Предназначение

Устройство «Швейцар 1.0», в дальнейшем устройство, предназначенно для управления шлагбаумами, автоматическими воротами, электрическими замками, домофонами и другими системами доступа с помощью мобильного устройства и является дополнительным встроенным модулем к их систем управления. Применяется для удобства, уменьшение времени въезда (прохода) и высвобождения человека, который должен был открывать и закрывать шлагбаум, ворота или двери. Также применяется для управления корпоративным доступом к различным парковкам и помещениям. Эксплуатация осуществляется внутри помещений или кожухов оборудования. Попадание влаги на устройство или в его середину недопустимо.

Технічні характеристики

 1. Живлення пристрою, змінне, В   10-24
 2. Живлення пристрою, постійне, В 15-30
 3. Струм споживання, мА,                               5-40
 4. Струм по виходу керування, А не більше                10
 5. Температура експлуатації, °С                               -20…+70
 6. Кількість номерів телефонів у пам’яті 1 блоку       100
 7. Кількість номерів телефонів у пам’яті 2 блоку      250*
 8. Габарити, мм                                                          135х70х30

——————————————-

* – залежить від картки та оператора мобільного зв’язку.

Технические характеристики

 1. Напряжение питания, переменное, В                       10-24
 2. Напряжение питания, постоянное, В                        15-30
 3. Ток потребления, мА,                                                    5-40
 4. Ток по выходу управления, А не более                       10
 5. Температура эксплуатации, ° С                              -20 … + 70
 6. Количество номеров телефонов в памяти 1 блока 100
 7. Количество номеров телефонов в памяти 2 блока 250 *
 8. Габариты, мм                                                                135х70х30
  ——————————————-
  * – Зависит от карты и оператора мобильной связи.

GSM

Особливості

• малі габарити;
• простота встановлення та експлуатації;
• простота програмування пристрою;
• не потрібен комп’ютер для налагодження та запуску пристрою у експлуатацію.

Особенности

• малые габариты;
• простота установки и эксплуатации;
• простота программирования устройства;
• не нужен компьютер для отладки и запуска устройства в эксплуатацию.

Монтаж

Монтаж здійснюється спеціалістами по встановленню та експлуатації систем доступу. Якщо пристрій встановлюється усередину короба системи допуску (шлагбауму і т. і.) його корпус має бути пластиковим, щоб не перешкоджати доступу радіохвиль до пристрою. Якщо короб є металічним, необхідно встановити зовнішню антену зовні цього короба. Антена є додатковим самостійним обладнанням та не входить до комплекту пристрою.

Монтаж

Монтаж осуществляется специалистами по установке и эксплуатации систем доступа. Если устройство устанавливается внутрь короба системы допуска (шлагбаума и т. д.) Его корпус должен быть пластиковым, чтобы не препятствовать доступу радиоволн к устройству. Если короб является металлическим, необходимо установить внешнюю антенну снаружи этого короба. Антенна является дополнительным самостоятельным оборудованием и не входит в комплект поставки устройства.

Підключення пристрою

Підключення необхідно проводити згідно електричної схеми. При цьому у якості живлення може виступати джерело як постійного поляризованого так і змінного неполяризованого струму. Вихідні ланки гальванічно розв’язані з вхідним живлення. Можливо виконання живлення від 220В змінного струму.

Швейцар 1.0

Подключение устройства

Подключение необходимо проводить согласно электрической схемы. При этом в качестве питания может выступать источник как постоянного поляризованного так и переменного неполяризованного тока. Выходные цепи гальванически развязаны с входным питанием. Возможно выполнение питания от 220В переменного тока.

Неправильні дії при монтажі і підключенні можуть призвести до виходу з ладу як самого пристрою так і штатного обладнання систем доступу.

Неправильные действия при монтаже и подключении могут привести к выходу из строя как самого устройства так и штатного оборудования систем доступа.

Робота пристрою

Пристрій подає сигнал на систему доступу та може керувати, наприклад, підніманням шлагбауму, відкриванням відкатних або розпашних брам, розблокуванням електронних замків, або інших дій при здійсненні дзвінка з мобільного пристрою на нього. При цьому номер мобільного телефону повинен бути записаний у пам’ять пристрою.

Пристрій має два розділу пам’яті для зберігання номерів телефонів доступу. Перший знаходиться у сім картці, другий у енергонезалежній пам’яті самого пристрою. У першому розділі зберігаються номери телефонів, яки неможливо буде оперативно (за допомогою СМС) змінити, видалити та т. і. Щоб це зробити, необхідно буде розібрати пристрій, витягнути картку та вставити її у телефон для редактування даних. Другий розділ доступний через СМС команди та у ньому можна оперативно змінювати номери записаних телефонів доступу.

Спочатку необхідно підготувати картку для роботи у складі пристрою. Картка повинна бути робочою, активованою, та на її рахунку повинна бути сума, необхідна для її функціонування. Пінкод картки має бути відключений. Потім необхідно вставити картку у який-небудь телефон та занести у її пам’ять номери телефонів: мастерфону та інших телефонів, що будуть постійно мати можливість керувати системою доступу. Перед монтажем необхідно зняти кришку пристрою та встановити сім-картку у її тримач.

Мастерфон – це головний телефон (смартфон та ін.), за допомогою якого буде здійснюватися налаштування та керування пристроєм. Для занесення у пам’ять картки його номеру необхідно вставити картку у який-небудь телефон та внести у адресну книгу його номер під найменуванням masterphone. Відтепер цим головним мастерфоном (адміністратором доступу) можна буде керувати пристроєм. Якщо найменування не буде відповідати вищевказаному, цей номер телефону не зможе отримати доступу до пристрою.

Для запису у пам’ять першого блоку (у картку) номерів телефонів, яким дозволяється керувати системою доступу необхідно вставити картку у який-небудь телефон та внести у адресну книгу їх номери під найменуванням otherphone. До цього найменування можна додавати порядковий номер телефону у цифрах або інший запис латиницею, щоб розрізняти їх (наприклад, otherphone34 або otherphone director). Відтепер цими телефонами можна буде керувати системою доступу. Якщо найменування не буде відповідати вищевказаному, цей номер телефону не зможе отримати доступу до системи.

Для запису у другий блок пам’яті пристрою номерів телефонів, яким дозволяється керувати системою доступу, необхідно надіслати до пристрою СМС з мастерфона. Зміст СМС повинен містити наступний запис: add”+XXXXXXXXXXXX”. Де XXXXXXXXXXXX – номер телефону, що заноситься у пам’ять, наприклад +380671234567. Успішне завершення операції засвідчить звуковий сигнал.

Для стирання з пам’яті другого блоку пристрою номера телефону, що був раніше записаний потрібно з мастерфона надіслати СМС, що містить наступний запис: delete”+XXXXXXXXXXXX”. Де XXXXXXXXXXXX – номер телефону, що потрібно стерти з пам’яті, наприклад +380671234567. Успішне завершення операції засвідчить звуковий сигнал. Якщо цей номер не був у пам’яті пристрою, звукового сигналу не буде.

Для повної очистки всіх номерів телефонів з пам’яті другого блоку пристрою необхідно надіслати з мастерфона СМС, що містить наступний запис: clear. Успішне завершення операції засвідчить звуковий сигнал.

Для встановлення тривалості вихідного сигналу управління потрібно з мастерфона надіслати СМС, що містить наступний запис: timeX. Де X – тривалість сигналу у секундах, наприклад, 10. Успішне завершення операції засвідчить звуковий сигнал. Початкове значення тривалості становить 3 сек.

Для вибору режиму роботи пристрою потрібно з мастерфона надіслати СМС, що містить наступний запис: modeX. Де X – номер режиму роботи. Успішне завершення операції засвідчить звуковий сигнал.

Режим 1 (встановлений при виробництві) задає наступний порядок роботи вихідного сигналу: в момент вхідного дзвінка або приходу СМС з записом open вихідний сигнал активується на час, встановлений командою time. Після закінчення цього часу затримки вихідний сигнал деактивується.

Режим 2 задає наступний порядок роботи вихідного сигналу: в момент вхідного дзвінка або приходу СМС з записом open вихідний сигнал активується та фіксується до моменту наступного вхідного дзвінка або приходу СМС з записом close, після яких вихідний сигнал деактивується.

Отримати інформацію про параметри пристрою можна відправивши з мастерфона СМС, що містить наступний запис: info. Успішним завершенням операції буде отримане СМС з інформацією про кількість номерів телефонів, номер режиму та час затримки вихідного сигналу time.

Перевірити стан рахунку картки пристрою можна відправивши з мастерфона СМС, що містить наступний запис: infoХХХХХ. Де ХХХХХ – запис команди перевірки стану рахунку для оператора картки пристрою (наприклад, *111#). Успішним завершенням операції буде отримане СМС з інформацією про стан рахунку.

 

Всі вищевказані дії необхідно виконувати акуратно, без помилок, перед відправкою СМС ще раз ретельно перевірте правильність запису. Неправильні дії можуть призвести до некоректного функціонування пристрою!

 

Після всіх налаштувань можна користуватися системою.

Для спрацювання системи допуску (наприклад, підняття шлагбауму) необхідно здійснити дзвінок з одного з записаних у пам’ять пристрою телефонів. Пристрій впізнає його, скине дзвінок, та активує вихідний сигнал управління на термін, встановлений раніше у режимі time. Також для активації системи можна відправити СМС з любого з телефонів пам’яті пристрою з записом open. Деактивація – СМС з записом close. Докладніше робота виходу пристрою описана у розділі вибору режиму роботи пристрою.

Пристрій виготовлений з використанням сучасних технологій відповідно до міжнародних стандартів якості і проходить обов’язкове тестування. Якщо у вас виникли проблеми або запитання звертайтеся в організацію,яка проводила монтаж.

Работа устройства

Устройство подает сигнал на систему доступа и может управлять, например, поднятием шлагбаума, открыванием откатных или распашных ворот, разблокировкой электронных замков или других действий при осуществлении звонка с мобильного устройства на него. При этом номер мобильного телефона должен быть записан в память устройства.
Устройство имеет два раздела памяти для хранения номеров телефонов доступа.

Первый находится в самой карточке, второй – в энергонезависимой памяти самого устройства. В первом разделе хранятся номера телефонов, которые невозможно оперативно (с помощью СМС) изменить, удалить и т. д. Чтобы это сделать, необходимо будет разобрать устройство, вытащить карточку и вставить ее в какой-либо телефон для редактирования данных. Второй раздел доступен через СМС команды и в нем можно оперативно менять номера записанных телефонов доступа.

Сначала необходимо подготовить карточку для работы в составе устройства. Карточка должна быть рабочей, активированной, и на ее счету должна быть сумма, необходимая для ее функционирования. Пинкод карточки должен быть отключен. Затем необходимо вставить карточку в какой-нибудь телефон и занести в ее память номера телефонов: мастерфона и других телефонов, которые будут постоянно иметь возможность управлять системой доступа. Перед монтажом необходимо снять крышку устройства и установить сим-карту в ее держатель.

Мастерфон – это главный телефон (смартфон и др.), с помощью которого будет осуществляться настройка и управление устройством. Для занесения в память карточки его номера необходимо вставить карточку в какой-нибудь телефон и внести в адресную книгу его номер под наименованием masterphone. Отныне этим главным мастерфоном (администратором доступа) можно будет управлять устройством. Если наименование не будет соответствовать вышеуказанному, этот номер телефона не сможет получить доступа к управлению устройством.
Для записи в память первого блока (карточки) номеров телефонов, которым разрешается управлять системой доступа необходимо вставить карту в какой-нибудь телефон и внести в адресную книгу их номера под наименованием otherphone. К этому наименование можно добавлять порядковый номер телефона в цифрах или другую запись латиницей, чтобы различать их (например, otherphone34 или otherphone director). Отныне этими телефонами можно будет управлять системой доступа. Если наименование не будет соответствовать вышеуказанному, этот номер телефона не сможет получить доступа к системе.
Для записи во 2-й блок памяти устройства номеров телефонов, которым разрешается управлять системой доступа, необходимо послать устройству СМС с мастерфона. Текст СМС должен содержать следующую запись: add “+XXXXXXXXXXXX”. Где XXXXXXXXXXXX – номер телефона, который заносится в память, например +380671234567. Успешное завершение операции засвидетельствует звуковой сигнал.
Для стирания из памяти 2-го блока устройства номера телефона, который был ранее записан нужно с мастерфона послать СМС, содержащее следующую запись: delete “+XXXXXXXXXXXX”. Где XXXXXXXXXXXX – номер телефона, который нужно стереть из памяти, например +380671234567. Успешное завершение операции засвидетельствует звуковой сигнал. Если этот номер не был в памяти устройства, звукового сигнала не будет.
Для полной очистки всех номеров телефонов из памяти 2-го блока устройства необходимо отправить с мастерфона СМС, содержащее следующую запись: clear. Успешное завершение операции засвидетельствует звуковой сигнал.
Для настройки продолжительности выходного сигнала управления нужно с мастерфона послать СМС, содержащее следующую запись: timeX. Где X – длительность сигнала в секундах, например, 10. Успешное завершение операции засвидетельствует звуковой сигнал. Начальное значение составляет 3 сек.
Для выбора режима работы устройства нужно с мастерфона послать СМС, содержащее следующую запись: modeX. Где X – номер режима работы. Успешное завершение операции засвидетельствует звуковой сигнал.
Режим 1 (установленный по умолчанию) задает следующий порядок работы выходного сигнала. В момент входящего звонка или прихода СМС с записью open выходной сигнал активируется на время, установленное командой time. По истечении этого времени задержки выходной сигнал деактивируется.
Режим 2 задает следующий порядок работы выходного сигнала. В момент входящего звонка или прихода СМС с записью open выходной сигнал активируется и фиксируется к моменту следующего входящего вызова или прихода СМС с записью close, после которых выходной сигнал деактивируется.
Получить информацию о параметрах устройства можно отправив с мастерфона СМС, содержащее следующую запись: info. Успешным завершением операции будет получено СМС с информацией о количестве номеров телефонов, номер режима mode и время задержки выходного сигнала time.
Проверить состояние счета карточки, установленной в устройство можно отправив с мастерфона СМС, содержащее следующую запись: infoХХХХХ. Где ХХХХХ – запись команды проверки состояния счета мобильного оператора карточки устройства (например, * 111 #). Успешным завершением операции будет получение СМС с информацией о состоянии счета.

 

Все вышеуказанные действия необходимо выполнять аккуратно, без ошибок, перед отправкой СМС еще раз тщательно проверьте правильность записи. Неправильные действия могут привести к некорректному функционированию устройства!

После всех настроек можно пользоваться системой.

Для срабатывания системы допуска (например, поднятие шлагбаума) необходимо осуществить звонок с одного из записанных в память устройства телефонов. Устройство опознает его, сбросит звонок, и активирует выходной сигнал управления на срок, установленный ранее в режиме time. Также для активации можно отправить СМС с любого из телефонов памяти устройства с записью open. Деактивация – СМС с записью close. Подробнее работа выхода устройства описана в разделе выбора режима работы устройства.

Устройство изготовлено с использованием современных технологий в соответствии с международными стандартами качества и проходит обязательное тестирование. Если у вас возникли проблемы или вопросы обращайтесь в организацию, которая проводила монтаж.

No Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *