GSM швейцар

Приємно, коли Вас зустрічає швейцар, охоронник, та відкриває перед Вами браму! А якщо автоматизувати цей процес? Це може пристрій керування системами доступу за допомогою мобільного пристрою “Швейцар 1.0”! Приятно, когда Вас встречает швейцар, охранник, и открывает перед Вами ворота! А если автоматизировать этот процесс? Это может устройство управления системами доступа с помощью мобильного устройства “Швейцар 1.0”!

Озвучка подій

Сирена “Прима” також може бути придатна для озвучування будь яких подій. Наприклад, піднімання та опускання шлагбауму, відкривання автоматичної брами, аварійні звукові сигнали, задній хід автомобіля або автобуса і ще багато іншого. Погодьтеся, що класно би було замінити нудний зумер при відкриванні брами на приємний жіночий голос! При цьому штатні сигнали автомобільної сирени “Прима” (попирскування)  будуть усунені та записані звукові фрагменти, що відповідають події, що озвучується. Сирена “Прима” также может быть пригодна для озвучивания каких-либо событий. Например, подъема и опускания шлагбаума, открывание автоматических ворот, аварийные звуковые сигналы, задний ход автомобиля или автобуса и многое другое. Согласитесь, что классно было бы заменить скучный зуммер при открывании ворот на приятный женский голос! При этом штатные сигналы автомобильной сирены “Прима” (попискивание) будут удалены и записаны звуковые фрагменты, соответствующие озвучиваемому событию.